Zoeken
"Excellence is a journey. Discipline is the vehicle."
"We don't grow when things are easy; We grow when we face challenges."
"In golf as in life it is the follow through that makes difference."
"If you put in the time + effort you will see the results."
"Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't"
"There is no glory in practice, but without practice, there is no glory..."
"Learn to love the process. Results will come."
"Don't aspire to be the best on the team. Aspire to be the best for the team."
"Team work makes the dream work."
"TEAM: Together Everyone Achieves More."
"Whether you think you can, or think you can't. You're right."
"Do your best, one shot at a time, and then move on!"
"The simpler I keep things, the better I play."
- Nancy Lopez -
"Do your best, one shot at a time, and then move on!"
- Nancy Lopez -
"Never practice without a thought in mind"
- Nancy Lopez -
"Golf is a difficult game, but it’s a little easier if you trust your instincts. It’s too hard a game to try to play like someone else."
- Nancy Lopez -
"Doubt yourself and you doubt everything you see. Judge yourself and you see judges everywhere. But if you listen to the sound of your own voice, you can rise above doubt and judgement. And you can see forever."
- Nancy Lopez -
"There are no shortcuts to success!"
- Annika Sorenstam -
On the first tee I kept telling myself “Trust yourself, you can do it!”
- Annika Sorenstam -

Blog

Bij Team TopGolf Meiden wordt ook de persoon achter de sporter getraind en gecoacht.

Bij Team TopGolf Meiden wordt ook de persoon achter de sporter getraind en gecoacht

Natuurlijk zijn wij bij Team TopGolf Meiden bezig met het aanleren van effectief trainen om stappen te maken in de golfontwikkeling op het gebied van techniek, vaardigheden, spelen met vaste routines en een tactisch goed course management. Net zo belangrijk is de persoonlijke ontwikkeling van de meiden via bewuste en onbewuste processen. Deze gelijktijdige ontwikkeling op het sportieve en persoonlijke vlak wordt dus expliciet in het oog gehouden en samen getraind. Kernwaarden zijn zelfreflectie, autonomie, intrinsieke motivatie en teamontwikkeling. Zoals sporter en persoon nauw aan elkaar verbonden zijn, zo gaan ook training en coaching hand in hand. Hoe het werkt? Lees verder!

Zelfreflectie

Zelfreflectie is in de spiegel durven kijken en eerlijk tegen jezelf zijn. Jouw coach kan je die spiegel voorhouden, maar jij moet zelf je antwoorden vinden. Zelfreflectie is een belangrijke meerwaarde voor een topsporter. Kijk dus (iedere keer dat je traint of speelt!) met een opbouwende kritische blik naar jezelf en vraag je af: wat ging er goed, wat kan er beter en hoe ga ik dat doen? Daardoor leer je jezelf te verbeteren en veranderen. Want zelfreflectie is de motor die een proces van monitoren, evalueren en plannen gaande houdt – zie de afbeelding hieronder. Deze zelfregulatie, zoals aanpassing van je oefen-weekschema’s, maakt dat je verder groeit in golf. 

                                                                                                                                                                     

Autonomie

De kernwaarde autonomie bestaat uit drie aspecten:

  • bewust zijn. Je bent in het hier en nu aanwezig en (her)kent je gevoelens en reacties; 
  • bewust kunnen kiezen hoe je ergens op reageert;
  • openstaan om werkelijk contact te leggen met andere mensen, uitnodigen tot wederzijds respect.

Gevoel, gedrag en overtuiging weerspiegelen de situatie waarin je je bevindt. Autonomie betekent ook: onderscheid weten te maken tussen je gevoel en je gedrag. En bij een ander respecteer je op dezelfde manier het verschil tussen gedrag, gevoel en overtuiging. Om iemand respectvol aan te spreken op zijn of haar gedrag, moet jij zelf ook aanspreekbaar zijn – dat is niet kwetsend, als je autonoom bent. Ook daar werken we aan bij Team TopGolf Meiden. Want het streven naar autonomie bevordert de psychologische gezondheid, die medebepalend is voor jouw sportprestaties.

 

 

Intrinsieke motivatie

Sporters met een intrinsieke motivatie beoefenen hun sport puur omdat zij het leuk vinden en er veel voldoening uit halen. Intrinsiek gemotiveerde sporters presteren beter, houden activiteiten langer vol en hebben een betere mentale gezondheid. Het klinkt paradoxaal, maar intrinsieke motivatie kun je van buitenaf, als coach, aanwakkeren. Mette Hageman, oprichter van TTGM, biedt graag een kijkje achter de schermen van haar visie op coaching.

“Je bevordert de intrinsieke motivatie door de autonomie van sporters te ondersteunen. Niet alleen door keuzes te bieden, maar ook door argumenten te geven voor bepaalde taken die een sporter uitvoert en regels die gelden. Als coach leg ik bijvoorbeeld uit waarom je een bepaalde slag moet doen om zo efficiënt mogelijk tot het gewenste resultaat te komen, en wat het belang is van een bepaalde oefening. Erken de gevoelens en perspectieven van een sporter, bied mogelijkheden om initiatief te nemen en geef feedback op het gedrag en de keuzes die een sporter zelf kan beïnvloeden. En ook door psychologische en fysieke controle, tastbare beloningen en ego-oriëntatie bij sporters te vermijden, ondersteun je als coach de autonomie en daarmee de intrinsieke motivatie van sporters.”

Ondersteuning van competenties bevordert eveneens de intrinsieke motivatie van sporters, aldus Mette. Hoe doe je dat? “Bied uitdagende activiteiten aan die passen bij het niveau van de sporter. Toon vertrouwen in de bekwaamheid van sporters, moedig die aan en biedt hulp. Positieve feedback en oprechte lof na een succesvolle taak versterken de competentie van sporters. Kritische en vernederende feedback na fouten of een slechte prestatie kun je als coach beter achterwege laten.”

Wij zijn geen anonieme kuddedieren, maar niemand is alleen op de wereld: we hebben allemaal behoefte aan verbondenheid. Het ondersteunen van deze behoefte draagt volgens Mette ook bij aan de intrinsieke sportmotivatie. “Door interesse te tonen en mee te leven, zorg je als coach voor een warme en veilige omgeving. Geef aandacht, daar krijg je veel voor terug!”

 

Teamontwikkeling

De meiden van TTGM volgen de trainingen als individu, maar vormen toch een team. Team staat niet voor niets vooraan in de naam TTGM. We zagen net al dat verbondenheid een belangrijke rol speelt bij intrinsieke motivatie. En groei stimuleert groei.  Mette: “Door elkaar te ondersteunen en te helpen, creëren we een veilige omgeving waarin het niet draait om goed of fout. Er zijn efficiëntere mogelijkheden om ‘dingen’ op te lossen.”

Groeien is stapsgewijs veranderen, waarbij de eerste stap – een stap op onbekend terrein – misschien wel het lastigst is. “Iedere speelster zoekt een vorm van veiligheid en wil het liefst terugvallen op vertrouwd terrein.” Je hebt dus iemand nodig om vooruit te komen, het team stimuleert je om iets nieuws te proberen en te groeien. Dat gaat gepaard met vallen en opstaan, maar zolang je vaker opstaat dan valt, krijg je iets nieuws onder de knie. Zoals Mette graag aanhaalt: “If you FAIL, never give up because F.A.I.L. means First Attempt in Learning.” Ja, fouten maken mág dus, daar kan je profijt van trekken.

Coachend begeleiden

Je hebt coaching in allerlei kleuren en stijlen. Van sturende mentor-coaching en op inhoud begeleidende coaching als een leraar, via toezichthoudende coaching (gericht op transformatie) en mentale, prestatiegerichte coaching tot coachend begeleiden. Mette maakt gebruik van alle coaching-stijlen, al naargelang de situatie en behoefte, maar haar voorkeur gaat uit naar coachend begeleiden ‘als een gids met een spiegel’. Het draait om het stellen van de juiste open vragen. En mentale aspecten zijn te leren en dus trainbaar.

“Coachend begeleiden is in het geval van TTGM: de golfmeid haar individuele kwaliteiten tot in de kleinste details laten ontdekken en beter benutten zodat zij effectiever functioneert en haar ambities kan waarmaken. Ik leer een sporter graag eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf te denken door veel vragen te stellen. De kunst van het vragen stellen bestaat ook uit luisteren, samenvatten en doorvragen.” Hoe laat je iemand het beste uit zichzelf halen? “Ik probeer de sporter extra te stimuleren en maak een coachplan.” Een belangrijk instrument is de eerder genoemde spiegel. Spiegelen motiveert. Mette: “Ik geef positieve energie door mijn passie voor de sport. Ik straal passie uit.” En zij werkt elke dag aan haar deskundigheid als coach, om dag na dag beter te worden. Coaching is ook sport!

Coachend begeleiden behelst tevens situationeel leidinggeven, oftewel: weten wanneer je (taakgericht) stuurt en wanneer je (relatiegericht) ondersteunt. Het is volgens Mette van essentieel belang om als coach vast te houden aan afspraken, doelstellingen en kernwaarden. Je moet heel goed kunnen luisteren, naar elke individuele speler en naar het team. Natuurlijk geef je positieve feedback en laat je spelers nadenken – over zichzelf en in teamverband ook over elkaar. Mette heeft nog meer tips voor coaches. “Steek energie in die elementen waarover je controle hebt en waarvoor jij verantwoordelijk bent. Stel de mens centraal en vorm een team: accepteer geen prima donna’s.” Met helder langetermijndenken en een ambitieus plan van aanpak kun je mensen helpen zich voortdurend, stap voor stap, te verbeteren. Feedback mag scherp zijn; geef het goede voorbeeld door zelf open te staan, innovatief te zijn en creatief te denken. Bewaak de sfeer en spreek zonodig het geweten aan.

 

Individuele coaching

De sporters staan op nummer één, maar een coachende begeleider laat de sporters zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling (bekwaamheid in de sport) en zelfontplooiing (karakter). De individuele begeleiding bestaat hierbij uit het kweken van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, discipline en eigenwaarde, die borg staan voor genieten van de sport en het leven. Doorslaggevend is de durf om te veranderen. Zoals een bekende spreuk (vrij naar Albert Einstein) luidt: “Als je denkt wat je al dacht, dan doe je wat je deed, en krijg je wat je altijd kreeg.” Met andere woorden: als je de dingen steeds zo doet als je altijd gedaan hebt, dan leer je niets en blijft alles bij het oude. Vooruitgang vereist nieuwe dingen leren en dus is het nodig om buiten je eigen comfortzone te treden. Mette gebruikt het GROW-model van coaching en mentoring, waarbij GROW staat voor: Goal, Reality, Options, Will. Waar wil je naartoe (Goal), waar sta je nu (Reality), wat zijn de mogelijkheden (Options) om vanuit de huidige situatie bij jouw doel te komen en welke route kies je (Will).

 

Liefde voor de sport (een intrinsieke motivator) betekent ook: de etiquette en regels kennen en handelen naar de geest van de sport. Aan het begin van het regelboekje staat de ‘The Spirit of the Game’ als volgt beschreven: ‘Golf is played, for the most part, without the supervision of a referee or umpire. The game relies on the integrity of the individual to show consideration for other players and to abide by the Rules. All players should conduct themselves in a disciplined manner, demonstrating courtesy and sportsmanship at all times, irrespective of how competitive they may be.  This is the spirit of the game of golf.’

 

Het trainen van TopGolf Meiden in de golfsport gaat hand in hand met de begeleiding en de ontwikkeling van de meiden als persoon. Ze leren technieken die ze kunnen toepassen tijdens het spel, maar ook de inzichten wanneer ze welke techniek toe moeten passen. Hun motivatie wordt vergroot door aandacht voor de Spirit of the Game. En ze leren vragen beantwoorden die de persoonlijke ontwikkeling op en naast de baan bevorderen.  

Hoe sta jij als golfer in het spel en speel jij binnen je vermogen? In de golfsport draait het om groei en ontwikkeling. Je raakt nooit uitgeleerd, jouw fysieke en persoonlijke ontwikkeling veranderen in de tijd. Golf is een sport die je een leven lang kan beoefenen waardoor het belangrijk is dat je dit groeiproces monitort. Hoe beter je als speler de fundamenten (techniek, fysiek en mentaal) beheerst, hoe steviger je in je schoenen zal staan – en niet eens alleen in je golfschoenen! De training van techniek, baantraining, fysieke training en mentale training worden dus idealiter gecombineerd en op elkaar afgestemd.

 

Om een goede golfer te kunnen zijn moet de biopsychosociale sfeer goed zijn. Wat was dat ook al weer? Het heeft te maken met de opvatting dat het geheel meer is dan een optelsom van onderdelen. Mette: “Een geslaagd tee shot is meer dan alleen het goed raken van de bal. Iedere golfer heeft ongekende mogelijkheden om zich individueel te ontwikkelen, fysiek, mentaal, binnen en buiten de golfbaan.” Fysieke, sporttechnische, mentale, emotionele, sociale en rationele kwaliteiten moeten met elkaar in balans zijn, wil je je kunnen ontwikkelen en bekwamen in de golfsport. Daarom wordt bij Team TopGolf Meiden ook de persoon achter de sporter getraind en gecoacht.

 

“De begeleiding van Mette als coach/mentor stijgt op een natuurlijke manier boven het golfen alleen uit. Bij de journey en struggle van de individuele jeugd in de sprint naar zelfstandigheid speelt Mette een aanzienlijke rol.”

Jan Kajim, voormalig HR manager Shell.