Zoeken
"Excellence is a journey. Discipline is the vehicle."
"We don't grow when things are easy; We grow when we face challenges."
"In golf as in life it is the follow through that makes difference."
"If you put in the time + effort you will see the results."
"Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't"
"There is no glory in practice, but without practice, there is no glory..."
"Learn to love the process. Results will come."
"Don't aspire to be the best on the team. Aspire to be the best for the team."
"Team work makes the dream work."
"TEAM: Together Everyone Achieves More."
"Whether you think you can, or think you can't. You're right."
"Do your best, one shot at a time, and then move on!"
"The simpler I keep things, the better I play."
- Nancy Lopez -
"Do your best, one shot at a time, and then move on!"
- Nancy Lopez -
"Never practice without a thought in mind"
- Nancy Lopez -
"Golf is a difficult game, but it’s a little easier if you trust your instincts. It’s too hard a game to try to play like someone else."
- Nancy Lopez -
"Doubt yourself and you doubt everything you see. Judge yourself and you see judges everywhere. But if you listen to the sound of your own voice, you can rise above doubt and judgement. And you can see forever."
- Nancy Lopez -
"There are no shortcuts to success!"
- Annika Sorenstam -
On the first tee I kept telling myself “Trust yourself, you can do it!”
- Annika Sorenstam -

Blog

Een kijkje naar de winter trainingen van Team TopGolf Meiden 2020-2021

Team TopGolf Meiden

 

De Nederlandse vijver van jeugdige ambitieuze golfers is erg klein. Bij iedere golfvereniging zijn er misschien 1 -2 meisjes die het sportieve karakter van golf leuk vinden en in de meeste gevallen trainen ze dan alleen, met gelijkgestemde jongens of zelfs met hun ouders, maar er is niks leukers om met gelijkgestemde ambitieuze meiden gedurende de winter periode te trainen.

Doel Team TopGolf Meiden 

Team Top Golf Meiden is in het leven geroepen doordat de veranderde aanpak van de Nederlandse Golf Federatie TopGolf afdeling een kloof slaat tussen het verenigingsgolf, de NGF Jeugdselectie en NGF Jong Oranje.  De NGF begeleidt vanaf nu enkel een smalle piramide van talenten. Volgens initiatiefnemer en golfprofessional Mette Hageman is dit echter geen aanmoediging voor meisjes die wel serieus bezig zijn met golf, maar net niet in aanmerking komen voor een plaats in de NGF-selectie.

‘Het risico van een smalle talentenpiramide is dat je veel potentieel talent misloopt of demotiveert. Daarom ben ik met Team Top Golf Meiden gestart. Want ik ben een groot voorstander van een talentenpiramide met een brede basis. Een lage handicap of mooie scores zeggen niet alles; intrinsieke motivatie en plezier in de sport wel. Bovendien ontwikkelt elk kind zich op een eigen manier, in een eigen tempo. Dat proces willen wij begeleiden.’

 

Het doel van Team Topgolf Meiden is het creëren van een brede kweekvijver van meisjes die zich verder willen ontwikkelen in golf, zowel op technisch als mentaal en persoonlijk vlak. En dat in een omgeving met even ambitieuze meisjes: samen trainen en samen spelen om elkaar beter en sterker te maken.

 

Holistische visie

Mette Hageman heeft een holistische opvatting “Een geslaagd tee shot is meer dan alleen het goed raken van de bal. Iedere individuele golfer heeft ongekende mogelijkheden om zich te ontwikkelen, fysiek, mentaal, binnen en buiten de golfbaan” Mette heeft de overtuiging dat fysieke, sporttechnische, mentale, emotionele, sociale en rationele kwaliteiten met elkaar in balans moeten zijn om zich te kunnen ontwikkelen en te bekwamen in de golfsport, oftewel met een duur woord “the Bio Social Sphere” moet goed zijn.

 

Team TopGolf Meiden gaat volledig uit van deze opvatting met daarin de team aspecten erin verwerkt waardoor de Meiden elkaar gaan helpen, ondersteunen, verbeteren en competitief pushen. Tenslotte Together Everybody Achieves More.

Team Top Golf Meiden draait om de talentontwikkeling en persoonlijke groei van jonge, gedreven golfsters, zodat zij hun ambities kunnen waarmaken. Het uiteindelijke doel is dat golfsters zich kunnen ontplooien, in alle opzichten. ‘Cruciale onderdelen zijn plezier en teamgevoel: intrinsieke motivatie bestaat niet zonder plezier in de sport, en het wordt alleen maar leuker en beter als je dit samen kunt doen met gelijkgestemden. Team staat dan ook voor Together Everybody Achieves More.’

 

Niet alle deelneemster zal haar uitgesproken ambities reraliseren maar Team TopGolf Meiden gaat uit van drijfveren (intrinsieke motivatie), persoonlijkheidaspecten, sportaspecten, voortdurend verbeter proces en het winnend verliezer model, waardoor iedere deelneemster een set van normen en waarden onbewust meekrijgen waardoor ze ook succesvol kunnen zijn in alles buiten golf.

 

Model 1 (Drijfveren, persoonlijkheidsaspecten en sportaspecten)

 

Model 2 (Voortdurend Verbeterproces)

 

Model 3 De Winnende Verliezer 

 

 

De (zichtbare) sportaspecten worden ondersteund door (onzichtbare) drijfveren en persoonlijkheidsaspecten – zie model 1.  Dit model gaat ervan uit dat inzicht in de eigen drijfveren en persoonlijkheidsaspecten van de sporter in belangrijke mate bijdraagt aan het (zichtbare) succes in de sport.  Je moet jezelf heel goed leren kennen als speler en als coach.  En als speler en als coach ben je ook altijd je eigen beste coach, als je je drijfveren en persoonlijkheidsaspecten kent. Altijd je best doen en weten dat je alles gegeven hebt wat in je zit is geen garantie voor het bereiken van je dromen.

 

Het Voortdurend Verbeterproces (model 2) geeft aan waar ruimte zit voor verbetering: samenwerking (tussen sporter en coach) is daarbij een noodzakelijk voorwaarde. 

 

Ook de Winnende Verliezer (model 3) biedt op alle niveaus (en op alle tijden) regels die verlies in winstpunten omzet. De wetenschap dat je alles gegeven hebt moet een bepaalde voldoening en vrede met zich meebrengen voor jou als coach en voor de sporter.  Als je alles geeft als sporter en jij als ondersteunende en coachende begeleider, en je daarbij volledig inzet dan schep je alle voorwaarden om het potentieel uit de sporter te halen. Dat is nog steeds niet een garantie dat de sporter gaat acteren op het allerhoogste niveau, zo is het in de golfsport, maar je hebt dan wel als coach geholpen in een pedagogisch verantwoord groei proces.

 

De Winter Trainingen

We zijn inmiddels al over de helft van de winter trainingen, waarin we van basistechniek naar herhaalbaarheid en kunde in de baan, meer dan alleen bewegen, meedoen en presteren bezig zijn geweest. Het uiteindelijke doel is om de golfster zich te laten ontplooien tot een nog betere golfster om vervolgens haar eigen beste coach te zijn dus per training heel veel vragen van de coach naar de deelneemsters toe om zelf reflectie te vergroten.

Na één van de trainingen heeft Mette de deelneemsters gevraagd om een citaat te geven in één woord of één zin over wat ze tot nog toe hebben ervaren in Team TopGolf Meiden en wat ze leuk vonden:

De volgende termen kwamen voorbij: Veel Lol, Zelf Reflectie, Course Manangent met variërende opdrachten, Trainen, Niveau aanbrengen waarin je jezelf kan trainen, Be Your own best coach.

Mette heeft deze zelfde vraag gesteld aan de ouders waarin gevraagd is om in éen woord of één zin aantegeven hoe zij de ervaringen van hun dochter willen omschrijven.

De volgende termen kwamen voorbij: Lyrisch, Gezelligheid én super veel leren op Driving Range, Oefengreens en in de Baan, Relaxte Professionaliteit, Leerzaam & Enthousiast.