Zoeken
"Excellence is a journey. Discipline is the vehicle."
"We don't grow when things are easy; We grow when we face challenges."
"In golf as in life it is the follow through that makes difference."
"If you put in the time + effort you will see the results."
"Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't"
"There is no glory in practice, but without practice, there is no glory..."
"Learn to love the process. Results will come."
"Don't aspire to be the best on the team. Aspire to be the best for the team."
"Team work makes the dream work."
"TEAM: Together Everyone Achieves More."
"Whether you think you can, or think you can't. You're right."
"Do your best, one shot at a time, and then move on!"
"The simpler I keep things, the better I play."
- Nancy Lopez -
"Do your best, one shot at a time, and then move on!"
- Nancy Lopez -
"Never practice without a thought in mind"
- Nancy Lopez -
"Golf is a difficult game, but it’s a little easier if you trust your instincts. It’s too hard a game to try to play like someone else."
- Nancy Lopez -
"Doubt yourself and you doubt everything you see. Judge yourself and you see judges everywhere. But if you listen to the sound of your own voice, you can rise above doubt and judgement. And you can see forever."
- Nancy Lopez -
"There are no shortcuts to success!"
- Annika Sorenstam -
On the first tee I kept telling myself “Trust yourself, you can do it!”
- Annika Sorenstam -

Blog

Periodisering, afwisseling en balans – de training die van Team TopGolf Meiden completere spelers maakt.

Periodisering, afwisseling en balans – de training die van Team TopGolf Meiden completere spelers maakt

Iedere serieuze sporter heeft een trainingsschema om zijn prestaties te optimaliseren. Voor golf geldt dat natuurlijk ook, of je het nu recreatief, competitief of als topsport bedrijft. Een extra hulpmiddel voor verbetering van je prestaties is het periodiseren van je training. Door je trainingen gestructureerd in te plannen, krijg je in iedere fase de juiste trainingsprikkels.

 

Bij periodisering draait om het afwisselen van inspanning en rust, en om de vertaling van techniek naar spelen. De geperiodiseerde training kent een trapsgewijze opbouw gedurende een aantal weken, gevolgd door een periode van andere trainingsduur, -focus en intensiteit. 

 

In de meeste sporten is de jaaragenda opgedeeld in drie hoofdfasen: de voorbereiding (het voorseizoen), de competitie (het wedstrijdseizoen) en de overgangsfase (off-season). Het golfseizoen, dat voor amateurs van eind maart tot eind oktober loopt, is redelijk lang. Bij de playing professionals is het seizoen nog langer, zij hebben het hele jaar door competitie. In deze coronatijd ziet het er natuurlijk wat anders uit en hebben we te maken met een kort (maar hopelijk krachtig) seizoen. In de piekperiode moet je als golfer je beste niveau zien te bereiken. Goede periodisering begint dus altijd met een jaarplan. Die bevat een algemeen conditionele fase, een specifiek conditionele fase en een fase van wedstrijdvoorbereiding, vervolgens is de trainingsopbouw belangrijk waarbij rust, ritme en regelmaat belangrijke elementen zijn. Bij Team TopGolf Meiden vormen periodisering en een systematische trainingsopbouw de leidraad van het winterprogramma op weg naar de voorbereidingsfase voor de wedstrijden.

 

Even voor alle duidelijkheid: wat is training? Met training wordt bedoeld het systematisch herhalen van inspanningen met als doel de prestatie te verbeteren. Deze werkwijze lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. De praktijk wijst namelijk uit dat veel golfers in feite ongestructureerd trainen zonder daarbij enig specifiek doel voor ogen te hebben. Zelfs als er technische verbeteringen geoefend worden, wordt dit vaak ‘mindless’ gedaan.

 

Naast golftechniek is ook de training van ‘golf-fysiek’ een punt van aandacht bij Team TopGolf Meiden. Swingen en putten zijn belangrijke bewegingen in de golfsport. Maar het zijn de kracht van de zwaai (swing) vanaf de tee en de precisie van het putten op de green die de doorslag geven. Bij de volle zwaai worden de grote spiergroepen gebruikt en bij het putten wordt een beroep gedaan op de fijne motoriek. Een goed aeroob uithoudingsvermogen (simpel gezegd: het ‘lange’ uithoudingsvermogen) helpt iedere speler om te gaan met vermoeidheid door het spel en zich te verbeteren in concentratie, focus en effectiviteit, zeker op de laatste paar holes. Het ondersteunt ook je mentale weerbaarheid en veerkracht.

 

De winterperiode is bij uitstek geschikt voor het doorvoeren van technische en fysieke verbeteringen. Mette Hageman, hoofdcoach van Team TopGolf Meiden: “De meiden hebben niet allemaal dezelfde Home Professional, maar dat hindert in de trainingen niet. Ze krijgen de ruimte om uit te leggen wat ze oefenen en waar ze verbetering in willen hebben. De communicatie tussen de meiden, hun ouders, de homepro en ondergetekende verloopt op een gelijkwaardige basis.” Mette bewaakt hun leerdoelen en onderlegt de meiden om hun eigen beste coach te worden door veel aandacht te besteden aan de statische FUN-damenten (Grip - Aim - Set Up - Posture). En dus ook door ze te leren dat periodiseren de training efficiënter maakt. De fysieke verbeteringen staan tijdens de winterperiode bij TTGM onder begeleiding van golffysiotherapeut Fred Hubregtse (Paramedisch centrum de Spil).

 

Alleen maar technisch trainen is niet voldoende voor de ontwikkeling tot een goede speler, je moet de techniek soms kunnen loslaten en trainen op gevoel. Daarnaast gaat elk technische onderdeel altijd gepaard met gevoelsmatige aspecten. Mette: “Er hoort een goede balans te zijn tussen het trainen op puur techniek en op gevoel (het loslaten) zodat de toepassing in de baan een tweede natuur wordt. Goed trainen is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief herhalen, repeteren en oefenen - naast het oefenen van elk onderdeel in de baan, oftewel het trainen op gevoel. Veel doen op een zo realistisch mogelijke wijze!”

Bij Team TopGolf Meiden worden er accenten gelegd op technisch trainen, spelend oefenen en spelen in de baan. Iedereen herkent het: er zijn onderdelen die goed gaan en je hebt ook minder goede vlakken. Voor een goede balans moeten ze allebei worden getraind. Doelstelling: het herbevestigen van ‘genialiteit’ (de goede kwaliteiten of technieken) en het verbeteren van de zwaktes (de minder goede kwaliteiten) tot een gangbaar niveau.

Daarnaast is er ruim aandacht voor mentale vaardigheden, die nodig zijn om topprestaties te leveren. Doelen stellen, aandacht richten, gedachtecontrole en andere mentale vaardigheden worden getraind via de onbewuste Mentale Training. Hoe? Door gedragspatronen te doorbreken, bewuste keuzes te leren maken die naar de gewenste situatie leiden en handelingen die voorafgaan aan een slag bewust te controleren. Ook het bewust worden en controleren van interne gedachten en dialogen, gevoelens en visualisatie voorafgaand aan een slag, het verankeren van strategieën en het kunnen accepteren van de uitkomst van de uitgevoerde slag wordt getraind. Zo werk je toe naar de ideale prestatietoestand, alleen dan ben je in staat om topprestaties te leveren.

 

 

 

 

Veel aandacht wordt besteed aan routines. De pre-shot- en misschien zelfs nog meer de post-shot-routine. Op de afbeelding een schets van de routines waaraan Team TopGolf Meiden werkt. Wanneer je jouw post-shot-routine niet hebt uitgevoerd, is de kans groot dat je het misschien irritant vindt dat de bal niet zo goed was. Je sluit de slag dan niet af en neemt misschien dat vervelende gevoel mee, als een rugzak, naar de volgende slag!

Ook al uit je dat niet, het is voor een coach vaak merkbaar dat je niet blij bent, doordat jouw lichaamstaal is veranderd, misschien loop je even wat sneller of juist trager. Volgens de IJsbergillusie (zie afbeelding) zien we het topje van de ijsberg, maar moeten we nooit vergeten dat er een grote ijsberg onder de oppervlakte schuilgaat. .

 

Hoe iemand zich voelt, wordt geuit in gedrag én lichaamstaal, dus dat is echt wel zichtbaar zonder dat jij het expliciet zegt. Omdat wij de IJsbergillusie kennen, weten we dat er onder de waterspiegel ongeuite gevoelens leven. Zulke gevoelens, maar ook de wel geuite gevoelens, hebben vaak direct gevolg voor jouw golfspel, meestal gaat het dan minder goed.

 

 

 

Bij iedere TTGM-training is het stelselmatig oefenen van de pre-shot-routine met super goed oplijnen en de post-shot-routine eerder regel dan uitzondering, zodat de Meiden ook de opbouw in course-management met gerichte aandacht kunnen uitstippelen en daarmee ook onbewust hun wedstrijdroutine gaan trainen. Kortom: goed trainen is nooit zonder meer trainen – goed trainen is bewust geperiodiseerd, afwisselend en in balans, waar ook onbewuste mentale training aan bijdraagt. Wees je bewust van de seizoenen, doe veel maar wissel dat af met rust, en hou je focus op de balans. Zo word je bij TTGM getraind tot een completere speler.